Klachtenbehandeling.
Hypotheek Consultancy Nederland

Het kan voorkomen dat u, ondanks onze inspanningen, niet tevreden bent over een door ons geleverde dienst. Mocht dit zo zijn, verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken via onderstaand adres.
Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en u schriftelijk antwoord geven.

Adres

Hypotheek Consultancy Nederland BV
Klachtenadministratie
Scheidingsweg 2
3998 ND Schalkwijk

hcn-rgb-mail_2

KIFID

Hypotheek Consultancy Nederland BV is aangesloten bij het financiële klachteninstituut KIFID, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, onder nummer 300.016388. www.kifid.nl